Καθοδήγηση/Εμψύχωση

Η Μουσική Καθοδήγηση/Εμψύχωση  περιλαμβάνει ατομικές συναντήσεις – κατ’ ιδίαν ή διαδικτυακά, συνομιλίες μέσω email και ηλεκτρονικό υλικό που αφορούν συμβουλευτική σε θέματα όπως:

  • Οργάνωση προγράμματος μελέτης
  • Στρατηγικές για καθορισμό και επίτευξη στόχων
  • Υποστήριξη σχετικά με μουσικές ανασφάλειες και φοβίες, π.χ «φοβία της  σκηνής», «άρνηση για αυτοσχεδιασμό» κ.α
  • Καλλιτεχνική αγωγή
  • Ανάπτυξη της μουσικής δημιουργικότητας και παραγωγικότητας