ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ    CREATIVE KIDS AT THE PIANO    ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ      ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η φιλοσοφία της διδασκαλίας μου 

Στόχος μου είναι η αφύπνιση στο μαθητή/μουσικό της έμφυτης ικανότητας για αυτορρύθμιση και αυτοδιδασκαλία και η ενίσχυση της ανάγκης του για γνώση και δημιουργικό πειραματισμό – στοιχεία που πιθανόν στο παρελθόν λόγω αυταρχικών, συντηρητικών και μονοδιάστατων κοινωνικο-εκπαιδευτικών συνθηκών να έχουν καταπιεστεί. Η ολιστική προσέγγιση στη διδασκαλία αποτελεί τη βάση της μεθοδολογίας μου, ώστε ο μαθητής να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που απαιτεί η σύγχρονη μουσική πραγματικότητα, ενώ παράλληλα να εξελίσσεται ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος, γι’ αυτό η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του μαθητή λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη διδασκαλία.

Οι εκπαιδευτικές μου προσεγγίσεις στηρίζονται στην πολυετή μου μελέτη και έρευνα, τόσο στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, όσο και στη βιοενεργειακή ψυχολογία αλλά και τις πρακτικές της προσωπικής ανάπτυξης, καθώς και στις αρχές της δημοκρατικής – αντιαυταρχικής εκπαίδευσης και της αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης.

Η Μουσική δεν είναι τίποτε άλλο από γνήσια βιοενεργειακή έκφραση – τίποτα λιγότερο ή περισσότερο γι’ αυτό και είναι απλή, προσιτή και λειτουργική. Ζητώ από τους μαθητές ενθουσιασμό, δίψα για μάθηση και συνέπεια. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε να πάρουν οργανικά και αυτορρυθμιστικά το δρόμο τους.

 

Διαβάστε εδώ λίγα ακόμη περί της εκπαιδευτικής μου προσέγγισης